FANDOMامر به معروف به نظر شیعیان یکی از فروع دین اسلام است.

امر به معروف یعنی دستور دادن یا توصیه کردن از سوی فرد مسلمان به دیگران به انجام آن‌چه به باور مسلمانان خوب در نظر گرفته‌می‌شود.امر به معروف و نهی از منکر جزء فروع دین اسلام محسوب شده و چنانچه شرایط آن برای مسلمانی احراز شود، اجرای آن واجب است.امر به معروف و نهی از منکر دارای مراتبی است که از آن جمله می توان به امر و نهی قلبی، زبانی و اجرایی اشاره نمود که هر کدام از آنها نیز خود دارای مراتب متعددی است.

منابع ویرایش

نیز بخوانید:ویرایش

  • امر به معروف و نهی از منکر، مایکل کوک، آستان قدس رضوی.