FANDOM


از نظر شیعیان و بسیاری از اهل سنت اهل بیت، علی، حضرت زهرا و فرزندان آنها حسن و حسین و تمام امامان شیعه (پ‍یامبر و دخترش و ۱۲ امام) را شامل می‌شود.. اهل بیت، یکی از ثقلین هستند.

اهل بیت در قرآن ویرایش

قرآن از این کلمه برای خاندان ابراهیم استفاده کرده و به آنان بخشایش و برکت آسمانی را نوید داده‌است. همچنین در جای دیگر، این کلمه برای اشاره به خاندان پیامبر اسلام به کار برده و گفته که خداوند، آنان را از هرگونه زشتی و پلیدی پیراسته‌است.

مقصود از اهل بیت ویرایش

همه مفسران شیعیان و بسیاری از مفسران اهل سنت مراد این آیه را پنج تن آل عبا، یا اصحاب کساء دانسته‌اند: پیامبر اسلام، علی حضرت زهرا، حسن، حسین. این نظریه بر روایات شیعیان و سنی تکیه دارد؛ روایاتی نظیر حدیث، حدیث مباهله، و حدیث

مقصود از اهل بیت در احادیثی چون حدیث، حدیث، و حدیث نجوم، امام اند؛ زیرا به دلایل عقلی و نقلی منزلتی که در این احادیث آمده تنها برای آنان ثابت است؛ چنانچه جمعی از اهل سنت هم به آن تصریح کرده‌اند

مقام اهل بیت ویرایش

بنا بر نصّ قرآن، محبت اهل بیت بر هر مسلمانی واجب است روایات فراوانی بر این حقیقت گواهی می‌دهند؛ از جمله‌است روایتی از پیامبر اسلام که گفت: «من دوست دارم هر کس آنان را دوست بدارد و دشمنم با کسی که آنان را دشمن بدارد.» همچنین گفته‌است: «آنان کشتی نجاتند. هر کس از آنان پیروی کند نجات می‌یابد، و هر کس سر پیچد هلاک می‌شود.»


منابع ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش