FANDOM


از طوایف عرب و از اولاد هاشم بن عبدمناف. هاشم از قبیله قریش بود و در دوره قبل از ظهور اسلام به نجابت و شهرت داشت.افراد این طایفه غالبا پرده داری (سدانت) خانه کعبه را که در آن زمان بت خانهٔ بزرگی بود بر عهده داشتند.محمد بن عبدالله، علی پسر ابی‌طالب و بنی عباس از این طایفه‌اند.

جستارهای وابسته ویرایش