FANDOM


صیحه آسمانی یکی از نشانه‌های حتمی منجی از دیدگاه شیعیان است. بنا بر روایات این نشانه در ماه رمضان رخ می‌دهد


پدیدار شدن دستی در آسمان ویرایش

در روایتی از علی ابن ابیطالب درباره حوادث مرتبط با صیحه آسمانی آمده:

همچنین در روایتی از پیامبر اسلام آمده که دو شب گذشته از ماه رمضان نشانه‌ای در آسمان ظاهر می‌شود.


ندای اول ویرایش

قبل از ظهور در یک روز صدایی از آسمان برمی خیزد که خطاب به مردم، نام قائم را صدا می‌زند. ای صدا که متعلق به جبرئیل است در اول روز می‌گوید که حق با آن علی و شیعیان اوست.

ندای دوم ویرایش

در انتهای همان روز شیطان ندا می‌دهد، حق با سفیانی و پیروان اوست.

ادعای وقوع نشانه ویرایش

پرونده:PSR B1509-58 full.jpg

در پی انتشار عکسی از یک سحابی که توسط تلسکوپ فضایی چاندرا به ثبت رسیده و شباهت آن سحابی به دست یک انسان، برخی ادعا کردند که این پدیده می‌تواند همان نشانه‌ای باشد که در روایات اسلامی به آن اشاره شده‌است.
پاورقی ویرایش