FANDOM


پَنج‌تَن (پنج تن آل عبا) اصطلاحی‌ست که شیعه‌های فارسی زبان برای نامیدن پیامبر اکرم، امام علی ، حضرت فاطمه زهرا، امام حسن مجتبی و امام حسین بکار می‌برند.

فرد نخست پیامبر اکرم است، فاطمه دختر او و امام علی پسرعمو، داماد، و جانشین او و امام حسن مجتبی و امام حسین نیز نوه‌های پیامبر اکرم و دو فرزند امام علی از امامان (پیشوایان) مذهب شیعه هستند.

منشاء این اصطلاح آیه تطهیر و حدیث کساء است. بعضی معتقد هستند تعداد پنج تنی (پنج تن آل عبا) که در حدیث کساء آمده‌است عبارت‌اند از علی، فاطمه، حسن و حسین و زینب. زیرا شخص محمد قبل از نزول آیه مطهر بوده و مستثنی می‌باشد.

منابع ویرایش